ฟรุตสลัด Round #4 : หมูไม่ใช่หมูมาพูดเรื่องไม่หมูให้ฟังดูหมู

PODCAST BY

สลัดผัก: Salad Bowl Variety

DESCRIPTION

มาถึงเทปที่สี่แล้วของเกมฟรุตสลัดของเรา เรา เรา ...(เอคโค่) ในเทปนี้จะมีเอิ้ก แดดส่อง ไอซ์ และพี่หมู แขกรับเชิญของเรา มาร่วมเล่นเกมฝึกความแข่งแกร่งของสีข้างกันเช่นเคย ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังได้เลยครับ

- กติกาเกม "ฟรุตสลัด" -
จำนวนคนเล่น : อย่างน้อยสองคน
วิธีการเล่น :
1. ให้ผู้เล่นแต่ละคนเลือก 3 หมวดหมู่ ที่คิดว่าตัวเองสนใจพูด (เช่นเทอร์โมไดนามิกส์ การทำอาหาร ความรัก ดนตรีร็อค ฯลฯ) แล้วบอกให้คนในวงรับรู้ โดยจัดลำดับ 1-3
2. ให้ผู้เล่นแต่ละคนเสนอคำขึ้นมาหนึ่งคำ ที่ต้องการให้ผู้เล่นนำมาอธิบาย แล้วให้ GM เขียนคำเหล่านั้นลงในฉลากเตรียมไว้ (จะมีฉลากเท่ากับจำนวนผู้เล่น)
3.ให้ GM จับฉลากจากข้อสอง มอบหมายคำฉลากให้กับผู้เล่นแต่ละคน แล้วจึงจับฉลากเลข 1-3 เพื่อที่จะกำหนดว่าผู้เล่นจะอธิบายคำโดยหมวดหมู่ไหนตามเลขที่จับได้
4. ให้ GM จับเวลา 7 นาที ให้ผู้เล่นทุกคนค้นคว้าข้อมูล และเตรียมตัวพูดตามโจทย์ที่ได้รับ
5. เมื่อครบ 7 นาทีแล้ว ให้ GM จับฉลากจากข้อสอง เพื่อเลือกผู้เล่นที่จะต้องพูดตามลำดับ
6. ให้ผู้เล่นที่ถูกเลือกขึ้นมาพูดอธิบายคำที่ตนจับได้โดยโยงกับหมวดหมู่ที่ได้รับ ภายในเวลา 7 นาที เมื่อผู้เล่นคนนั้นพูดเสร็จแล้ว ให้ผู้เล่นทุกคนสามารถสอบถามหรือถกเถียงในประเด็นนั้นได้ไม่จำกัดเวลา
7. เมื่อผู้เล่นทุกคนในวงได้พูดในโจทย์ที่ตนได้รับเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เล่นแต่ละคนโหวตว่าชอบคำตอบของผู้เล่นคนอื่นคนไหนมากที่สุด แล้วให้ GM รวบรวมคะแนนโหวต ผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดคือผู้ชนะ

ติดตามสลัดผักได้ที่
Facebook: www.facebook.com/saladbowlvariety/
Twitter: twitter.com/SaladBowlTH

Frozenize

View posts by Frozenize
A random guy, doing random stuffs that he randomly feels passionate about.

Leave a Reply

Scroll to top