คิด-นอก-ใจ EP.6 : ความหวังดีตัวร้าย กับนโยบายปังๆ (ปิ๊นาศ)

PODCAST BY

Frozenize Podcast

DESCRIPTION

หลังจากสัปดาห์ก่อนงดรายการไป ตามมติคณะกรรมการ (ที่แต่งตั้งโดยผมเอง) "คิด-นอก-ใจ" วันนี้ เลยถือโอกาสเกาะเทรนด์พูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเมือง อย่างเรื่องนโยบายและกฏหมายต่างๆ มันเสียเลย

ไม่ว่าจะประเทศใดๆ นโยบายจากหน่วยงาน/รัฐบาลต่างๆ ล้วนถูกกลั่นกรองมาจากความหวังดีของเหล่า Policy maker ทั้งหลาย (น่าจะอย่างนั้นแหละ) แต่เมื่อปฏิบัติจริงแล้ว ความหวังดีที่ว่า อาจจะให้ผลลัพธ์ไปในทางที่เลวร้ายจนบางคนได้แต่บ่นว่าอยู่เฉยๆ แต่แรกน่าจะดีกว่า

โดยเทปนี้ ผมจะพาไปทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่า "แรงจูงใจ" และตัวอย่างเคสนโยบายหวังดีที่ "ล้มเหลว" จากต่างประเทศ ตั้งแต่ในบ้าน ไปถึงท้องถนน วนไปสนามฟุตบอล เพื่อให้รู้ว่า แรงจูงใจของมนุษย์ มันไม่ได้เข้าใจง่ายเหมือนการสั่นกระดิ่ง Pavlov ที่ Policy maker หลายคนเข้าใจ!

Frozenize

View posts by Frozenize
A random guy, doing random stuffs that he randomly feels passionate about.

Leave a Reply

Scroll to top