สลัดผัก EP.13 : Gen Gap … ระหว่างเราคืออะไร? (2/3)

Generation gap (ช่องว่างระหว่างวัย) ปัญหาสุดโลกแตก ชวนน่าปวดหัว หลายคนอาจจะสงสัยว่าช่องว่างระหว่างวัยมีจริงไหม หรือเป็นเพียงความไม่เข้าใจระหว่างคนสองคน ความสงสัยเหล่านี้จะถูกเฉลยในเทปนี้ เนื้อหาสำหรับตอนนี้ - สลัดเผือก: เอิ๊ก vs อาจารย์ - สลัดเผือก: ไอซ์ vs พี่ตื้ด - สลัดเผือก: เอิ๊ก vs ญาติๆ - ทำไมต้องเป็นหมอ? ค่านิยมอาชีพในแต่ละยุค - วัฏจักรของยุคสมัย - เราจะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่เราเกลียดไหม? [Facebook | Twitter หรือ #หลัดผัก] เพลงประกอบท้ายรายการ: Five For Fighting - 100 Years

สลัดผัก EP.13 : Gen Gap … ระหว่างเราคืออะไร? (1/3)

Generation gap (ช่องว่างระหว่างวัย) ปัญหาสุดโลกแตก ชวนน่าปวดหัว หลายคนอาจจะสงสัยว่าช่องว่างระหว่างวัยมีจริงไหม หรือเป็นเพียงความไม่เข้าใจระหว่างคนสองคน ความสงสัยเหล่านี้จะถูกเฉลยในเทปนี้ เนื้อหาสำหรับตอนนี้ - ทำความรู้จักเจนต่าง ๆ - Gen Y ไม่มีความสุข? - เจนของคนญี่ปุ่น - การแบ่งประเภทคนมันเมคเซนส์จริงหรือ? - สัตว์มีเจนไหม? [Facebook | Twitter หรือ #หลัดผัก]

สลัดผัก EP.12 : ตายแล้วไปไหน? (3/3)

โลกหลังความตายหน้าตาเป็นยังไง? ในเมื่อคนตายไม่อยู่ให้ถาม ก็จึงเป็นหน้าที่ของคนเป็นจะต้องมานั่งหาคำตอบ (ที่ก็ไม่รู้ว่าถูกไหม) ในรายการสลัดผักเอพิโสดนี้ เอิ้ก ไบร้ท แดดส่อง บรีม โฟล์ค และสมาชิกใหม่อย่างไอซ์ จะมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันคุยเรื่องปัญหาโลกแตกว่าด้วยคำถามที่ว่า ตายแล้วไปไหน? ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลย! เนื้อหาสำหรับตอนนี้ - ทำไมคนถึงเชื่อเรื่องหลังความตาย - ความเชื่อ vs ความอยากเชื่อ - ตายแล้วฟื้น? - ความเชื่อสมัยเด็กยังอยู่กับเรา? - แล้วเราจะเอายังไงกับชีวิตดี [Facebook | Twitter หรือ #หลัดผัก]

สลัดผัก EP.12 : ตายแล้วไปไหน? (2/3)

โลกหลังความตายหน้าตาเป็นยังไง? ในเมื่อคนตายไม่อยู่ให้ถาม ก็จึงเป็นหน้าที่ของคนเป็นจะต้องมานั่งหาคำตอบ (ที่ก็ไม่รู้ว่าถูกไหม) ในรายการสลัดผักเอพิโสดนี้ เอิ้ก ไบร้ท แดดส่อง บรีม โฟล์ค และสมาชิกใหม่อย่างไอซ์ จะมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันคุยเรื่องปัญหาโลกแตกว่าด้วยคำถามที่ว่า ตายแล้วไปไหน? ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลย! เนื้อหาสำหรับตอนนี้ - แก้ไขข้อมูลจากเทปแรก - น้ำหนักของวิญญาณ - วิญญาณที่แท้ทรูคือัลไล? - การเกิดดับของจิต และการกลับชาติมาเกิด - สวรรค์อยู่บนฟ้า นรกอยู่ใต้ดิน - โลกหลังความตายในอุดมคติ [Facebook | Twitter หรือ #หลัดผัก]

สลัดผัก EP.12 : ตายแล้วไปไหน? (1/3)

โลกหลังความตายหน้าตาเป็นยังไง? ในเมื่อคนตายไม่อยู่ให้ถาม ก็จึงเป็นหน้าที่ของคนเป็นจะต้องมานั่งหาคำตอบ (ที่ก็ไม่รู้ว่าถูกไหม) ในรายการสลัดผักเอพิโสดนี้ เอิ้ก ไบร้ท แดดส่อง บรีม โฟล์ค และสมาชิกใหม่อย่างไอซ์ จะมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันคุยเรื่องปัญหาโลกแตกว่าด้วยคำถามที่ว่า ตายแล้วไปไหน? ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลย! เนื้อหาสำหรับตอนนี้ - แนะนำตัวกันก่อน - โลกหลังความตายสำคัญไฉน - วัลฮาลา และโลกใต้ดินของกรีก - Book of Death กับชาวอียิปต์โบราณ - ไตรภูมิ และหลากหลาย How to เพื่อชีวิตดี ๆ ในอเวจีมหานรก - เก็บตกโลกหลังความตายของเอเชีย [Facebook | Twitter หรือ #หลัดผัก]

Scroll to top